[Lubelskie] Seminarium „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”

[Lubelskie] Seminarium „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 28.01.2022 09:30
zakończona

Opis wydarzenia
Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Zapraszamy:
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawicieli organizacji społecznych,
- przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa lubelskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatne seminarium online poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

28.1.2022 r., godz. 10.00-15.00
 


W związku z sytuacją pandemiczną seminarium odbędzie się wyłącznie w formie online. 

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM
 10:00 – 10:25 | Otwarcie seminarium 

•  Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus 
• Agnieszka Parol-Górna, Główny specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i promocji  w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, koordynator Europejskiej Stolicy Młodzieży (w imieniu partnera seminarium), 
• Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente (partnera seminarium) 

10:25 – 11:00 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego. Spojrzymy też z bliska na sytuację młodzieży i organizacje regionu. 

• Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente 
moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus 

11:00 – 11:30 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część I
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST – młodzieżowe rady gminy. 

• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus 
• Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo 

moderacja: Joanna Różycka – Fundacja Civis Polonus 

11:30 – 12:00  | Przerwa 

12:00 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część 2
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych. 

• Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus 
• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus 
moderacja: Joanna Różycka– Fundacja Civis Polonus 

13:10 – 13:50 | Praca w grupach warsztatowych
Refleksja nad propozycją sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych 

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus 

13:50 – 14:10 | Przerwa 

14:10 – 14:50 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !?Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych 

• Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji; Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023; 
• Dariusz Figura, Fundacja Teatrikon, Fundacja Zamek Bełżyce 

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus 

14:50 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu. Podsumowanie seminarium. 

moderacja: Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus
Rejestracja trwa do 27 stycznia.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl


Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Więcej o projekcie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. 

Lokalnym partnerem seminarium jest Fundacja Sempre a Frente i Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. 

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
28.01.2022 10:00
Zakończenie:
28.01.2022 15:00

wydarzenie online

Strona rejestracji:
https://lubelskie-seminarium-o-korzysciach-z-partnerstw.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Fundacja Civis Polonus

ul. Bagatela 10/34a i 47 00-585 Warszawa

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

22 827 52 49

pl